👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Matematik HT 19

Skapad 2019-09-16 14:34 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 Matematik
Vilka kapitel vi kommer arbeta med under hösten samt målen med varje kapitel. Sista veckan innan jullovet kommer vi ägna åt repetition av alla kapitel.

Innehåll

Matematikens planering under hösten. 

 

v.35 - v.37 Kapitel 1. Taluppfattning. 

Mål - 

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000. 

 • Förstå vårt talsystem

 • Kunna ordna tal efter storlek

 • Kunna läsa av och sätta ut tal på tallinje.

 

Genomgång och arbeta med tallinjer, talet efter, talet före, siffransvärde, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental och jämföra vilka tal som är störst. 

 

___________________________________________________________________________

 

v.38 - v.40 Kapitel 2. Addition och subtraktion. 

Mål - 

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.

 • Veta hur likhetstecknet används. 

 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000. 

 • Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning. 

 

Genomgång och arbeta med hur addition och subtraktion hör ihop, hur vi använder likhetstecknet, uppställningar, tal som ligger nära varandra, vilket är räknesättet och problemlösningar. 

 

___________________________________________________________________________

 

v. 41 - v.43 Kapitel 3. Geometri. 

Mål - 

 • Känna till något om hur man mätte förr. 

 • Kunna mäta och rita sträckor. 

 • Kunna uppskatta och mäta längd. 

 • Kunna växla mellan längdenheter. 

 • Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt. 

 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått. 

 • Kunna räkna ut figurers omkrets. 

 

Genomgång och arbeta med förkortningar, omvandling av enheter, sträcka, geometriska objekt och hur man räknar ut omkretsen. 

 

___________________________________________________________________________

 

v. 45 - v. 47 Kapitel 4. Multiplikation och division. 

Mål - 

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop. 

 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 * 60, 5 * 600. 

 • Kunna multiplicera tal som 3 * 47 och 2 * 536. 

 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop. 

 • Kunna använda kort division, till exempel 84 / 4, 396 / 3. 

 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift. 

 

Genomgång och arbeta med multiplikation och addition hör ihop, division och multiplikation hör ihop, multiplicera med tiotal, kort division, veta vilket räknesätt man ska använda till olika textuppgifter. 

 

___________________________________________________________________________

 

v.48 - v.50 Kapitel 5. Tabeller och diagram. 

Mål - 

 • Hämta fakta ur tabeller

 • Ordna fakta i en tabell 

 • Läsa av och förstå stapeldiagram 

 • Göra en avprickningstabell

 • Rita stapeldiagram 

 

Genomgång och arbete med tabeller, stapeldiagram, liggande diagram, rita egna diagram. 

 

___________________________________________________________________________

 

v. 51 

 

Kommer repetera kapitel 1 - 5. För att se så att eleverna verkligen förstått de vi arbetat med under höstterminen.