👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2019-09-16 14:42 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Biologi
Ni kommer under detta arbetsområde att få arbeta med hur livet har utvecklats.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om...

 • ...hur livet har utvecklats.
 • ...att livet utvecklas hela tiden, även idag och imorgon.
 • ...att människan ingår i livets utveckling.
 • ...hur man kan sortera olika djur.
 • ...vem Charles Darwin var.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken "Koll på NO år 6" och arbeta i tillhörande arbetsbok. Vi kommer även titta på filmer och power-points. Arbetsområdet kommer att examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

 

 

 

Uppgifter

 • Beskrivande text om Livets utveckling

 • Beskrivande text om Livets utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Livets utveckling

Livets utveckling

 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
E
C
A
Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband
Du ska kortfattat kunna redogöra för fotosyntesen. Hur den går till och vad den innebär för livet på jorden.
Du ska kunna redogöra för fotosyntesen. Du ska även kunna koppla den till vad den innebär för livet på jorden.
Kunna redogöra fotosyntes och cellandning. Du ska även kunna redogöra för hur dessa samverkar.
Livets utveckling
På ett enkelt sätt kunna redogöra för hur livet har utvecklats. Du ska även förstå att livet utvecklas hela tiden och att människan är del av denna utveckling.
På ett utvecklat sätt kunna redogöra för hur livet har utvecklats. Du ska även förstå att livet utvecklas hela tiden och att människan är del av denna utveckling.
På ett väl utvecklat sätt kunna redogöra för hur livet har utvecklats. Du ska även förstå att livet utvecklas hela tiden och att människan är del av denna utveckling.
Biologiska upptäckter
Du ska känna till vem Charles Darwin var och vad evolutionen innebär. Du ska även känna till hur man kan sortera växter och djur genom stamträd.
Du ska veta en del om Charles Darwin och hans forskning. Du kan förklara vad det naturliga urvalet är. Du kan även skapa ett eget enkelt stamträd med hjälp av inhämtad information.
Du ska veta hur evolutionen påverkar en arts utveckling. Du känner till vem Carl von Linné är och hur hans forskning kring stamträd har delat in djur och växter i grupper. Du kan skapa ett eget stamträd med flera nivåer.
Informationssökning
Du kan söka information från två olika källor och enkelt sammanfatta dessa till en egen faktatext. Du skriver vilka källor du har använt dig av.
Du kan söka information från fler än två olika källor och sammanfatta dessa till en egen faktatext. Du skriver vilka källor du har använt dig av.
Du kan söka information från fler än två olika källor och välutvecklat sammanfatta dessa till en egen faktatext. Du skriver vilka källor du har använt dig av.