Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leran MaB/Ny fsk läsår 2019/2020 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Skapad 2019-09-16 15:14 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE ska bilda en helhet. Barnens och pedagogernas nyfikenhet ska stå i fokus genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska användas både som innehåll och metod i undervisningen. Vi ska undervisa om digitala verktyg och vi ska undervisa med digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • En god tillgänglig miljö utformas med tillgång till såväl digitala som andra verktyg.
  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar at utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den  digitalisering de möter i vardagen.
  • Skapa förståelse kring etiskt och källkritiskt tänkande kring undervisning kopplat till digitala verktyg.

 

Syfte:

 Vi lever i ett samhälle där digitala verktyg används hela tiden, det är bra för barnen att introduceras tidigt. Vi vill ge barnen drivkraft samt nyfikenhet som utvecklar deras lärande.

 

Var befinner vi oss idag? 

 -foto-och filmdokumentation används för att dokumentera barnens lärande och så att föräldrarna kan se deras vardag.

-lyssnar på sånger och sagor

-barnen har tillgång till iPad, mobil och projektorn som används för reflektion tillsammans med pedagoger.

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

 

 -vi ska använda appar som är ett komplement till barnens verkliga upplevelser

-visa bilder för att förmedla kunskap och tydliggöra

-utveckla vår kompetens av digitala verktyg för att göra det mer intressant för barnen

- använda oss av olika appar exempelvis polyglutt (e-böcker) och pic-collage

-att ha tillåtande atmosfär om verktygen

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 

 - barnen visar kunskaper om verktygen och hur de används

-barnen visar nyfikenhet och lust att lära

-ökat ordförråd och uttrycksmöjligheter

4. Metodval för att synliggöra effekter 

 

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

 

 

 

Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkter i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet:."  (Lpfö18, s.12)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: