👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, bråk och decimaltal

Skapad 2019-09-16 15:17 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Procent, bråk och decimaltal hänger ihop! Du får lära dig hur och hur man gör för att till exempel räkna ut det nya priset när det är rabatt och hur många pojkar det finns i en klass om det finns 24 elever och 2/3 av dem är pojkar.

Innehåll

Bedömning: 

Arbetet under lektionerna

dina resonemang vid gemensamma problemlösningsuppgifter och vid genomgångar

skriftliga prov och diagnoser

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 39 - 46

Språkmål:

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Digitala aktiviteter

digital träning såsom Bingel och elevspel

Begreppslista:

 

Hälften

femtedel

decimalform

Hel

tiondel

procentform

Halv

hundradel

rabatt

fjärdedel

bråkform

rea

 

Bildresultat för räkna med bråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Problemlösning:
 • Ma  E 6
Jag har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Jag löser uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt genom att med viss säkerhet välja lämplig metod med anpassning till uppgiften.
Jag löser uppgifter på ett relativt väl fungerande sätt genom att med god säkerhet välja lämplig metod med anpassning till uppgiften.
Jag löser uppgifter på ett väl fungerande sätt genom att med stor säkerhet välja lämplig metod med anpassning till uppgiften.
begrepp
 • Ma  E 6
Jag har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Jag använder mig av begreppen "bråktal", "decimaltal" och "procent" på ett allt som oftast fungerande sätt och i sammanhang som är kända för mig.
Jag använder mig av begreppen "bråktal", "decimaltal" och "procent" på ett fungerande sätt och i sammanhang som är kända för mig.
Jag använder mig av begreppen "bråktal", "decimaltal" och "procent" på ett mycket väl fungerande sätt och i sammanhang som är såväl kända som okända för mig.
matematiska metoder
 • Ma  E 6
Jag har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att lösa uppgifter med bråktal, decimaltal och procent i välkända sammanhang.
Jag kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder för att lösa uppgifter med bråktal, decimaltal och procent.
Jag kan välja och använda mycket väl fungerande matematiska metoder för att lösa uppgifter med bråktal, decimaltal och procent i nya sammanhang.
Kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Mina redovisningar är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Mina redovisningar är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Mina redovisningar är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.