👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-09-16 15:30 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Språk är något vi använder oss av varje dag, på olika sätt (verbalt och kroppsligt). Under höstterminen kommer det vara vårt fokusområde.

Innehåll

Vart är vi?

 • Vi läser mycket böcker
 • Vi använder oss av sagopåsar
 • Vi sjunger mycket och ofta
 • Vi kommunicerar mycket med barnen i alla situationer
 • Vi använder oss av IT (Ipad, projektor)

Vart ska vi?

 • Att barnen ska få möjligheten att utveckla sin språkliga kompetens
 • Att ge barnen en förförståelse för ordens innebörd
 • Att alla barn ska få chansen till en daglig kommunikation

Hur gör vi?

 • Använder material såsom böcker, sagopåsar. Sångsamlingar.
 • Språkbilder
 • Kroppslig kommunikation,  rörelse och tecken
 • Återge filmer, bilder och sagor
 • Sätter ord på saker 

 

Dokumentation i form av observationer, fotografering och filmer görs både av pedagoger enskilt, samt gemensamt med barngruppen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18