Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan, NO, åk 2, Vatten, luft och lösningar

Skapad 2019-09-16 15:40 i Årstaskolan Uppsala
Ett arbetsområde kring vatten, luft samt blandningar och lösningar för årskurs 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Luft syns inte? Hur vet vi att luft finns? Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring luft och vatten, kommer vi lära oss mer om dess egenskaper. Vi undersöker vad som händer när olika ämnen blandas och prövar några metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.

Innehåll

Konkretiserande mål i arbetsområdet

Vi kommer lära oss:

 • experimentera enskilt och i grupp
 • skriva hypotes, resultat och slutsats
 • luftens och vattnets olika egenskaper
 • blandningar och lösningar

Så här kommer undervisningen se ut

Vi kommer att:

 • enskilt och i grupp genomföra olika experiment om vatten, luft samt blandningar och lösningar
 • lära oss om vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • studera avdunstning, kokning, kondensering, smältning, och filtrering
 • träna på att skriva laborationsrapporter med material, hypotes, genomförande, resultat och slutsats 
 • läsa faktatexter och diskutera egenskaper hos luft och vatten 
 • fördjupa oss genom att se på film och diskutera innehållet efteråt
 • träna på kretsloppssången

Så här kommer bedömningen se ut

Du ska visa att du kan:

 • delta aktivt i de experiment vi genomför enskilt och i grupp
 • dokumentera dessa experiment, skriva en hypotes, redovisa resultat och skriva slutsats
 • förstå vattnets kretslopp
 • berätta om vattnets olika former: gas, flytande och fast form
 • egenskaper hos vatten, luft samt blandningar och lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: