Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 2019/2020

Skapad 2019-09-16 15:42 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället -Lpfö 18

 

Planerade insatser

 • Tematiskt arbete genom

  • Värdegrundsarbete med fokus på hjärtat, molnet och solen samt vem-böckerna (Stina Wirsén)

  • Barnkonventionen med fokus på Kompisböckerna

 • Förhållningssättet

  • De vuxna är goda förebilder

 • Må bra-aktiviteter

 • Mötet med de fyra elementen - jord , luft, eld och vatten

 • Veckans lek -samma lek erbjuds under en vecka 

 • Erbjuda en bredd av aktiviteter som erbjuder vila/återhämtning

Förväntade effekter 

När vi ser att:

 • Barn kan följa sociala spelregler.

 • Barn får förståelse för hur deras handlingar påverkar andra.

 • Barn reflekterar kring hur deras handlingar påverkar andra.

 • Barn får tar aktivt ansvar för hur deras handlingar påverkar andra.

 • Barn förstår sambandet från jord till bord.

 • Barn får en förståelse för vikten av en allsidig kost.

 • Barn får förståelse för balansen mellan rörelse och vila/återhämtning.

 • Barn reflekterar kring balansen mellan rörelse och vila/återhämtning.

 • Barn tar aktivt ansvar för sin egen balans mellan rörelse och vila/återhämtning.

Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Genom dokumentation, reflektion, intervjuer och observationer i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.

Nyckelbegrepp

        

 • Yngre
 • Kompis
 • Samsas
 • Hjälpa
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd

          

 • Äldre
 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Känslor
 • Samarbete
 • Gemenskap
 • Lika/olika
 • Vuxna
 • Empati
 • Respekt
 • Solidaritet
 • Medskapande
 • Mångfald
 • Integritet
 • Förtroende
 • Samspel
 • Förhållningssätt

 

 Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: