Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppens pedagogiska plannering läsår 2019/2020 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Skapad 2019-09-16 16:08 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE ska bilda en helhet. Barnens och pedagogernas nyfikenhet ska stå i fokus genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska användas både som innehåll och metod i undervisningen. Vi ska undervisa om digitala verktyg och vi ska undervisa med digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • En god tillgänglig miljö utformas med tillgång till såväl digitala som andra verktyg.
  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den  digitalisering de möter i vardagen.
  • Skapa förståelse kring etiskt och källkritiskt tänkande kring undervisning kopplat till digitala verktyg.

Titta i läroplanen, formulera ert fokusområde inom OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE. Koppla läroplansmål som passar för ert prioriterade område. Läroplansområden väljer ni längst ner på sidan.

 

Syfte:

För att ge barnen en insikt och få kunskap om de digitala verktygen användningsområden och skapa ett källkritiskt tänkande kring dessa.

 

Var befinner vi oss idag? 

Vi använder Ipaden till dokumentation. Sammankopplar den  till smartborden. Använder ipaden till fotografering. Vi skapar QR-koder.

 

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Vi vill vidareutveckla och lära oss mer om de digitala verktygen. Vi lär tillsammans. Vi tänker ta med dessa verktygen i vårt arbete i barngruppen vid tex  i de olika projekten. Vi jobbar utifrån ett källkritiskt tänkande.

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Att barnen ska bli nyfikna och bekväma med de olika digitala verktygen.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

 

 

 

Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkter i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet:."  (Lpfö18, s.12)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: