Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Värdegrunden 19/20

Skapad 2019-09-16 18:07 i Stordammens skola Uppsala
Under de första skoldagarna kommer vi att arbeta med värdegrunden på olika sätt.
Grundskola F – 6
Under de första skolveckorna arbetar vi med värdegrunden på olika sätt, detta utifrån skolans ledord; empati, demokrati, ansvar och trygghet.

Innehåll

Syfte

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles och skolans gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Mål

Målet med vårt värdegrundsarbete är att varje elev:

Innehåll och arbetssätt

Samarbetsövningar

Gruppstärkande övningar

Lekar i olika gruppkonstellationer

Synliggöra och lyfta värdegrundsorden i elevernas vardag

Eleverna ska ges konkreta upplevelser av demokrati

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: