👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundträning åk 7

Skapad 2019-09-16 20:22 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 Matematik
Du ska bli säkrare på multiplikationstabellerna och hur man ställer upp (algoritmen) för de olika räknesätten. Du sätter upp egna mål utifrån dina förutsättningar och förkunskaper.

Innehåll

 

Du kommer att träna multiplikationstabellerna på datorn och uppställningar på papper.

I bifogad fil finns länkar till sidor där du tränar multiplikationstabellerna och till filmer som visar hur du gör de olika typerna av uppställningar. Länk till Träna multiplikation och uppställningar. 

  

Först gör du ett kort skriftligt test på multiplikationstabellen. Du får sedan fylla i en tom multiplikationsruta och markera vilka tabeller/uppgifter du behöver träna på för att bli säkrare.

Fundera också över vilka uppställningar för de olika räknesätten du behöver träna på. 

 

Skriv in som en kommentar i uppgiften på Unikum vilka tabeller/uppgifter och vilka uppställningar du ska träna.

 

Därefter egen träning på multiplikationstabeller och uppställningar. Du arbetar hemma och på lektionstid.

 

Efter avslutad träning genomförs ett test så att du kan se dina framsteg.

 

Mål att nå:

Basnivå:

 • är säker på tabellerna 1 - 6 
 • är säker på uppställningar för addition och subtraktion
 • är säker på att ställa upp tal som 4 x 352
 • är säker på uppställningar för enklare uppgifter i kort division, ex 165/5

 

Högre nivå:

 •  är säker på tabellerna 1 - 10,
 •  är säker på att ställa upp och räkna ut tal av typen 45 x 28
 •  är säker på att ställa upp och räkna ut tal som slutar på flera nollor t ex 5300 x 370
 •  är säker på att med hjälp av uppställning räkna ut tal med decimaler i en eller två av faktorerna t ex 23,45 x 1,8.
 • är säker på uppgifter i kort division, med ensiffrig nämnare 

Uppgifter

 • Grundträning Matematik

 • Grundträning Matematik

 • Grundträning Matematik

 • Grundträning matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9