Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-09-17 06:49 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Vi fortsätter att träna skrivning, läsning, tala och lyssna. Vi jobbar med språklära och hur man bygger upp texter. Vi kommer att söka fakta och information i olika media.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att formulera dig i skrift.
Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå olika texter.
Du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.

Du ska utveckla din förmåga att söka information.

Innehåll

Du ska arbeta med grammatik.
Du ska  läsa olika sorters texter.
Du ska  skriva olika sorters texter.
Du ska  träna på att uttrycka dig muntligt.

Du ska träna på att söka information i böcker och på webbsidor.

Genomförande


Vi läser enskilt och gemensamt med olika uppgifter.
Vi tränar på att skriva berättelser och beskrivande texter..
Vi tränar på att tala genom att redovisa texter vi skrivit, göra bokrecensioner och diskutera olika texter.
Vi tränar att skriva på iPad och för hand.
Vi söker information i böcker och på webben och skriver egna faktatexter.

Vi tränar läsförståelse genom att arbeta med frågor till texter vi läst.

Redovisning

Du redovisar din läsning i läsgruppen.

Du redovisar dina texter på olika sätt t ex för klassen.

Du kamratbedömer.

Du redovisar i dina arbetsböcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller

Jag kan flera bokstäver.
Jag kan läsa enkla elevnära texter.
Jag kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Jag kan läsa både skönlitteratur och faktatexter med hjälp av olika lässtrategier.
Jag kan lyssna och förstå när någon läser för mig.
Jag kan återberätta en text.
Jag visar grundläggande läsförståelse och kan föra samtal om den lästa texten.
Jag visar god läsförståelse och kan samtala om texten samt anknyta till egna erfarenheter och göra förutsägelser.
Jag kan skriva många bokstäver
Jag kan skriva enkla meningar.
Jag kan skriva en berättande text med början, händelse och slut.
Mina berättande texter har en tydlig handling. Jag skriver målande berättelser med beskrivningar av personer och platser.
Jag kan skriva enkla ord.
Jag kan skriva enkla meningar.
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt. Jag kan stava många vanliga ord.
Jag rättar ord i min text när jag läst den och efter respons från lärare och kamrater.
Jag kan prata med mina klasskompisar i en liten grupp.
Jag deltar i samtal och kan säga några meningar i grupp.
Jag kan berätta något i grupp samt lyssna och ställa frågor.
Jag har och använder ett grundläggande ordförråd. I samtal stället du frågor och framför egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: