Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiempo libre, spanska, år 9

Skapad 2019-09-17 07:55 i Tunabergsskolan Uppsala
Pedagogisk planering i spanska: "Tiempo libre".
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig att berätta om din fritid. Du får repetera verb i perfekt och futurum, samt lära dig possessiva pronomen. Vi utgår från Colores s. 7-19

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
 • Att prata och göra dig förstådd.
 • Att skriva en begriplig text.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.
 • Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • hälsningsfraser
 • artighetsfraser
 • att presentera någon
 • att berätta vad man har gjort
 • att berätta vad man ska göra
 • olika fritidsaktiviteter
 • datorord

 

Vad du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Kunna böja och använda verb i perfekt samt åtta oregelbundna particip
 • Kunna böja och använda verb i futurum
 • Kunna possessiva pronomen
 • Kunna fritidsord
 • Kunna datorord

 

 Hur du får visa dina kunskaper:

På dessa sätt får du visa dina förmågor:

 • Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
 • Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
 • Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal.
 • Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.      

 

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9: Prov 1

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: