Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EKOLOGI samspel i naturen

Skapad 2019-09-17 08:29 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
Arbetsområde om andningsorgan, matspjälkning, cirkulationssystem och utsöndringsorgan
Grundskola 7 Biologi
Krukväxterna blommar, träden växer, gräsmattan är grön. Fiskarna simmar i sjön och fåglarna flyger. Det finns bröd, mjölk och kött på matbordet. Huset är varmt tack vare t.ex. ved. Självklarheter alltsammans kan vi tycka. Men inget av allt det här vore självklart om inte de gröna växterna hade förmågan att fånga in solljus vid sin fotosyntes. Alla växter och djur har olika krav på miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd för sig själva och sina ungar. Det råder en ständig konkurrens om de bästa platserna att leva på, både bland växter och djur. Levande varelser är beroende av och påverkar varandra. De påverkas och är beroende även av den omgivning de lever i.

Innehåll

Förmågor vi ska träna på:


 

Vad ska du lära dig:

 

 • Redogöra för fotosyntesen 
 • Redogöra för förbränning (cellandning) 
 • Förklara skillnaden mellan producenter och konsumenter samt ge exempel på några producenter och konsumenter 
 • Beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare 
 • Beskriva och ge exempel på näringskedjor och näringsvävar
 • Förklara vad näringspyramider visar 
 • Förklara varför det finns konkurrens i naturen, hur detta leder till anpassningar och hur det kan påverka balansen inom arten och mellan olika arter
 • Ge exempel på hur samarbete kan löna sig
 • Förstå vad ett ekosystem är och ge exempel på olika ekosystem
 • Vilka levande respektive icke levande faktorer som påverkar ett ekosystem
 • Redogöra för vad som menas med ekosystemtjänster samt kunna ge exempel på sådana
 • Redogöra för vad som menas med en förstärkt växthuseffekt samt vad som orsakar detta
 • Förstå innebörden av och kunna använda ekologiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: