👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Från jord till bord

Skapad 2019-09-17 08:41 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Barnen på Gul/Grön ska arbeta med detta temaarbete för att få en förståelse för var vår mat kommer ifrån, samt att vi människor kan bidra till en hållbar utveckling inom detta.

Innehåll

Nuläge


I nuläget arbetar vi med potatisen och dess kretslopp. Vi ska nu ta upp vårens potatis tillsammans med barnen. Detta har vi gjort under några år med alla barn som går eller har gått på avdelningarna Gul och Grön. Vi har upplevt att barnen tyckt det har varit lustfyllt att följa potatisen från sättning till ätning. Så nu vill vi vidareutveckla det till att ta tillvara på andra ätbara ting i vår närmiljö, som till exempel bär från skogen och förskolegården. 

Mål

 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Syftet med temaarbetet är att ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Barnen på Gul/Grön ska arbeta med detta temaarbete för att få en förståelse för var vår mat kommer ifrån, samt att vi människor kan bidra till en hållbar utveckling inom detta.  

Genomförande

 • Vidareutveckla Lilla Coop - tänka från jord till bord, ställa dit produkter som t.ex. mjölk, bröd, mjöl, ägg och m.m.

 • Göra utflykter till skogen.

 • Ta till vara på skogs-och matrelaterat material till skapande.

 • Plocka upp, tillaga, äta och sedan sätta ny potatis.

 • Undervisa, undersöka och samtala tillsammans. T.ex. använda sig av faktaböcker, söka information på internet, fråga hemma och upptäcka.

 • Arbeta med språk och flerspråkighet. T.ex. prata om olika begrepp, samt översätta ord på olika språk

Dokumentation under lärprocessen

Det som dokumenteras är barnens lärande, utveckling samt våra aktiviteter tillsammans. Det är vi pedagoger tillsammans med barnen som gör lärloggar och blogginlägg på Unikum med hjälp av IPad. 

Ansvar

De som ansvar för att temaarbetet genomför och dokumenteras är personalen på Gul/Grön. 

Uppföljning

Vi utvärderar handlingsplanen för naturkunskap under året, samt utvärderar denna planering Maj 2020 och gör en uppföljning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18