👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2019-09-17 08:57 i Skärhamns skola Tjörn
Skriva novell - vad skiljer en novell från en längre text, hur kan en novell vara uppbyggd,läsa noveller för att avslutningsvis skriva en egen novell.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska lära oss om noveller, t.ex: vad som skiljer en novell från en längre text och hur en novell kan vara uppbyggd. Vi ska läsa noveller och avslutningsvis skriva en egen novell.

Innehåll

 

   Hur ska vi arbeta?

 

      Vi har redan börjat med att läsa några noveller. Vi kommer att titta på hur en novell är uppbyggd och vad som skiljer en novell från en roman. Vi kommer att prata om hur man kan planera sitt skrivande och öva på gestaltande beskrivningar. Sedan ska du skriva en egen novell. Du ska även ge respons, ta emot respons och bearbeta din text utifrån responsen du får. 

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att skriva en novell med så tydlig struktur som möjligt samt ha med miljö- och gestaltande beskrivningar. Nedan finns en matris som du själv kan använda för att se vad du ska ha med i din novell. Matrisen är även en hjälp vid kamratrespons samt att den är ett underlag vid min bedömning.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du visar att du lärt dig genom att skriva en novell med rätt struktur och uppbyggnad, utifrån den modell vi tittar på. Du ska även visa att du kan använd språket på ett sätt som är lämpligt för den typ av novell du skriver, att du behärskar grundläggande regler för stavning, skiljetecken, dialog och språkriktighet.

Matriser

Sv SvA
Skriva novell åk 6

Skriva novell

Följ matrisen för att se vad du kan göra mer för att förbättra din novell.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen/uppgiftens syfte och utformning, texten fungerar i huvudsak som en novell. (Få personer, en handling, kort tid.)
Du följer instruktionen/uppgiftens syfte och utformning väl, texten fungerar som en novell. (Få personer, en handling, kort tid.)
Du följer instruktionen/uppgiftens syfte och utformning mycket väl, texten är en novell. (Få personer, en handling, kort tid.)
Innehåll
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer där det mesta lämnas åt läsarens egen fantasi.
Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer där läsaren delvis kan föreställa sig vad författaren beskriver.
Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer där läsaren kan föreställa sig vad författaren beskriver.
Struktur
Novellens huvudhandling är kortfattad och enkelt skrivet.
Novellens huvudhandling är avancerad/utvecklat skrivet.
Novellens huvudhandling är avancerad/väl utvecklat skrivet.
Struktur
Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Novellen är sammanhängande och strukturen är tydlig, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektfull inledning och avslutning samt rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, säker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Ge omdöme
Du kan ge ett enkelt omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad...
Du kan ge ett relativt välutvecklat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad...
Du kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad ...
Bearbeta text
...och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
...och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.