👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2019-09-17 09:31 i Mörtsjöns Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Tema värdegrunden

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 

 • Varför?  För att få barnen att lyssna och prata med varandra, och förstå varandras känslor och reaktioner

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? Genom samtal med barnen utifrån litteratur och olika gruppstärkande lekar. enkla teater sketcher som utförs av pedagoger  under olika samlingar.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom smågrupper
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?  För alla

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? få barnen att lyssna, samarbeta och få barnen att förstå varandras känslor.  

   

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18