👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 19/20

Skapad 2019-09-17 09:34 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

I so-ämnet kommer undervisningen att handla om livet förr och nu, samt närområdet. Vi kommer också att prata om världen, religioner,  mänskliga rättigheter och samhällsfrågor.

Innehåll

Mål och undervisning

Vi kommer ha ämnesövergripande tema där vi jobbar med närområdet och vidare ut i världen. I temat kommer även bild, no och svenska in.

Vi kommer att lära oss genom att läsa, lyssna, titta på bilder och filmer och genom att delta i diskussioner.

Hur sker bedömningen?

Bedömning av elevens kunskaper sker fortlöpande under arbetets gång i t.ex. diskussioner, elevens reflektioner samt elevens texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3