👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända författare från Sverige, Norden och övriga världen.

Skapad 2019-09-17 09:49 i Östra grundsärskolan Hudiksvall
Grundsärskola F
Få en inblick över några kända författares liv och de böcker de skrivit..

Innehåll

 

 

Kända författare från Sverige, Norden och övriga världen

Vi kommer att lära oss om några berömda svenska författare som t ex Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg och Astrid Lindgren. Från våra nordiska grannländer kommer vi studera H.C Andersen och Tove Jansson. Vi kommer också ta upp några kända författare av ungdomslitteratur uti världen som J.K. Rowling och Stephanie Meyer.

Vi kommer att se på film om deras liv och författarskap och även delar av deras böcker som blivit film. Vi kommer även ha höglösning från några av de mest kända böckerna. Vi kommer att jobba med ett arbetshäfte med instuderingsfrågor och eleverna får välja en författare som de vill studera närmare och göra en presentation och redovisning.

Bedömning sker av arbetet under lektionerna och deras redovisning.

 

Central innehåll och kunskapskrav för grundskolan åk 7-9

  •  Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

  •  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Central innehåll och kunskapskrav för grundsärskolan åk 7-9

  • Några barn- och ungdomsförfattare
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.