👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textsamtal ht-19

Skapad 2019-09-17 10:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du träna och visa din förmåga att föra fram budskap, åsikter och diskutera innehåll i olika texter. Du ska kunna presentera- leda ett samtal, en diskussion- kunna sammanfatta samt delta i någon annans strukturerade textsamtal.

Innehåll

SYFTE        
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Ur: Lgr 11

 

ARBETSSÄTT

 Vi kommer arbeta med kapitlet "Textsamtal" i Spegla Språket 9.

 

När du har arbetat med kapitlet ska du:

  • veta hur ett textsamtal går till
  • kunna presentera en text, leda ett samtal
  • kunna sammanfatta en diskussion
  • delta aktivt i ett samtal

 

BEDÖMNING

Arbetsområdet examineras genom att du presenterar en text, som du får av lärare. Därefter leder du ett strukturerat samtal - diskuterar innehållet - kring texten. Du visar att du kan hålla i en diskussion, att du kan fördela ordet vid behov, föra samtalet vidare samt sammanfatta det som sagts. Du ska också kunna delta i någon annans strukturerade textsamtal.

 

Samtalet kan komma att spelas in för bedömning av lärare.

 

Matriser

Sv SvA
Textsamtal ht-19

Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.