👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orsaker till och konsekvenser av ett världskrig

Skapad 2019-09-17 11:44 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområde som behandlar Imperialism, nationalism, ideologier (socialism, liberalism och konservatism) och emigration.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att träna och visa förmågan i att föra resonemang om orsaker och konsekvenser med första världskriget som bakgrund samt att beskriva samband mellan olika tidsperioder och skapa förståelse för att människor påverkas.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi bygger upp en förståelse på olika sätt kring några fokusområden för att sedan träna på att föra resonemang om orsaker och konsekvenser, att beskriva samband mellan olika tidsperioder och att förstå att människors villkor och värderingar påverkas av den  tid de lever i. 

 

Fokusområden är:

 Nationalism

Industriella revolutionens påverkan på kriget

Wienkongressen

Orsakerna till och konsekvenserna av första världskriget

Krigets utveckling

Kartan före och efter Första världskriget

Ryska revolutionen: orsaker och konsekvenser

Freden i Versailles och dess konsekvenser

Mellankrigstidens problem och hur dessa påverkade den kommande tidsperioden

 

Visa vad du lärt dig

Under arbetets gång och på slutuppgiften ska du visa att du kan föra ett resonemang om orsaker och konsekvenser och beskriva samband mellan olika tidsperioder och hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Tidsram

Ca v 35 - 39

Slutuppgift tisdag i vecka 39

 

Bedömning

Se kunskapskraven Historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9