👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-19 åk 9 BILD "Surrealistiskt rum" KC (ej avslutad)

Skapad 2019-09-17 13:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola F – 9 Bild
Med hjälp av enpunktsperspektiv, inspiration av surrealistisk konst och dina egna ideer ska du skapa ett personligt rum i blyerts.

Innehåll

Surrealistiskt rum ht -19

Mål för elev

Du ska kunna rita ett rum med hjälp av enpunktsperspektiv i blyerts. Rummet ska vara inspirerat av surrealistisk konst och ha en personlig koppling till dig.

Genomförande 

Du kommer få lära dig att rita med enpunktsperspektiv, en teknik för att skapa illusion av djup på en plan yta. Vi kommer också titta på och prata om surrealistisk konst.

Du ska sedan rita ett rum i blyerts, med enpunktsperspektiv på ett A3-papper. Rummet ska vara "surrealistiskt", dvs realistiskt avbildat, men med overkliga, drömlika kombinationer.

Rummet ska innehålla:

Öppningar, ( t ex fönster, dörrar, hål, sprickor, luckor...) minst 3 st. Låt gärna något/någon komma in eller ut genom öppningarna. 

Minst tre detaljer som symboliserar /visar vad som är viktigt för dig, som du gillar, som påverkar dig positivt.

Minst tre detaljer som symboliserar /visar vad som påverkar dig negativt, som du är rädd för, tycker är jobbiga eller obehagliga. Använd gärna en mardröm du haft.

Ljus som strålar in från minst en av öppningarna.

Skuggning av ytor och föremål.

Surrealistiska detaljer.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder och kommunicera ett innehåll. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda form, tekniker och bildelement för att skapa ett surrealistiskt rum och kommunicera ditt budskap. I detta ingår också hur självständigt och målmedvetet du arbetat. (Se matris) 

Exempel på olika kvalitetsnivåer

Nivå 1

Du har ritat ett rum med blyerts på A3. Du har använt enpunktsperspektiv, men på ett enkelt sätt och kanske inte gjort helt rätt. Du har fått med tre för dig negativa och tre positiva saker i ditt rum och även tre öppningar, där det kommer ljus från en. Du har försökt skugga och rita realistiskt och göra surrealistiska detaljer. Det finns dock saker i bilden som hade kunnat göras bättre, t ex proportioner, form, storlek och placering på detaljer.

Du är ännu inte helt säker på blyertstekniken.

 

Nivå 2

Du har ritat ett rum med blyerts på A3. Du har lyckats bra med enpunktsperspektivet. Rummet förmedlar något om dig, genom tre för dig negativa och tre positiva saker. Rummet har också tre öppningar, där det kommer ljus från en. Du har skuggat och ritat realistiskt på ett bra sätt och rummet känns surrealistiskt genom t ex overkliga detaljer.  

Du använder blyertstekniken på ett bra sätt.

 

Nivå 3

Bilden som helhet har mycket hög kvalitet, både vad gäller tekniskt utförande och hur det surrealistiska och personliga innehållet uttrycks på ett självständigt och kreativt sätt. Du behärskar blyertstekniken och enpunktsperspektivet och både detaljer och helhet är mycket vältecknat. Skuggningen är mycket bra gjord och bidrar på ett utmärkt sätt till helhetsintrycket.

 

Innehåll

Arbetsområdet avser Bildframställning, Redskap för bildframställning samt Bildanalys (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.   (ur LGR11)    

 

 

Matriser

Bl
Jä ht-19 åk 9 BILD SURREALISTISKT RUM, KC

BILDEN SOM HELHET

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett .... Använda olika tekniker, verktyg och material på ett...
Exempel: Du har ritat ett rum med blyerts på A3. Du har använt enpunktsperspektiv, men på ett enkelt sätt och kanske inte gjort helt rätt. Du har fått med tre för dig negativa och tre positiva saker i ditt rum och även tre öppningar, där det kommer ljus från en. Du har försökt skugga och rita realistiskt och göra surrealistiska detaljer. Det finns dock saker i bilden som hade kunnat göras bättre, t ex proportioner, form, storlek och placering på detaljer. Du är ännu inte helt säker på blyertstekniken. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du har ritat ett rum med blyerts på A3. Du har lyckats bra med enpunktsperspektivet. Rummet förmedlar något om dig, genom tre för dig negativa och tre positiva saker. Rummet har också tre öppningar, där det kommer ljus från en. Du har skuggat och ritat realistiskt på ett bra sätt och rummet känns surrealistiskt genom t ex overkliga detaljer. Du använder blyertstekniken på ett bra sätt. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt relativt väl fungerande och varierande sätt
Exempel: Bilden som helhet har mycket hög kvalitet, både vad gäller tekniskt utförande och hur det surrealistiska och personliga innehållet uttrycks på ett självständigt och kreativt sätt. Du behärskar blyertstekniken och enpunktsperspektivet och både detaljer och helhet är mycket vältecknat. Skuggningen är mycket bra gjord och bidrar på ett utmärkt sätt till helhetsintrycket. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt väl fungerande, varierat och iderikt sätt

ARBETSPROCESS

Hur målmedvetet, iderikt och självständigt du arbetat. Hur väl du kan reflektera över ditt arbete och ditt resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
I arbetsprocessen ser man att du.. och ........... då hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Ge omdömen om arbetsprocessen som är... Visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Exempel: Du har viss drivkraft. Du slutför dina obligatoriska arbeten, men behöver ibland hjälp för att genomföra eller slutföra arbetet. Du tar visst initiativ men behöver stöd av läraren. bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. prövar enkla enkla samband
Exempel: Du har drivkraft och är självständig och kan genomföra samt slutföra arbetet med bra resultat. Du fokuserar väl och provar egna lösningar för att nå uppsatta mål. formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. prövar och omprövar utvecklade förhållandevis komplexa samband
Exempel: Du har stor drivkraft och är mycket självständig. Du klarar att planera, genomföra och slutföra arbetet med mycket bra resultat. Du visar på en stark inre vilja att utveckla din förmåga. Du löser alla arbetsmoment på egen hand med mycket gott resultat. formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. prövar och omprövar då systematiskt välutvecklade komplexa samband