👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 åk 8 Bild Djungel KC (ej avslutad)

Skapad 2019-09-17 13:32 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska på ett A3-papper rita och måla en bild fylld av växter och kanske djur. Du ska skapa djup i bilden med hjälp av överskärningar, olika bildplan och färgperspektiv. Du ska måla bilden med täckfärg, i många olika nyanser, som du blandar till.

Innehåll

Djungelbild åk 8 ht-19

Mål för elev

Vad du ska kunna göra.

Du ska kunna teckna en bild, där du använder dig av bl a överskärningar för att skapa djup. Du ska också kunna måla med och blanda till många nyanser av täckfärg.

Genomförande

Hur du ska göra

Du ska teckna en bild, fylld av växter och kanske djur, med blyerts på A3-papper och då använda dig av överskärningar, bildplan och storlek för att skapa djup i bilden. Därefter ska du öva färgblandning, genom att blanda till tio olika gröna nyanser med täckfärg. Slutligen målar du (på en kopia av din bild) med många olika nyanser, som du blandat till med täckfärg.

Innan dess kommer vi ha genomgång av bildbegrepp, tekniker och termer:

Överskärningar, bildplan, storlek och färg för att skapa djup i bilder.

Täckfärgsteknik och färgblandning för nyansrik och effektfull färgverkan.

Vi kommer också titta på och prata om bilder av olika slag för att få exempel och inspiration bl a målningar av Henri Rousseau, bilder av olika växtformer och tidigare elevers djungelbilder.

Bedömning

Hur du ska visa vad du kan göra.

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda färg, form, tekniker och bildelement för att skapa din bild. I detta ingår också hur självständigt, målmedvetet och ide´rikt du arbetat. (Se matris) 

Innehåll

Arbetsområdet avser "Redskap för bildframställning" (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att "skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material." (ur LGR11)    

Matriser

Bl
Jä ht 19 åk 8 BILD Djungel KC

BILDEN SOM HELHET

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett ....
Exempel: Du har gjort uppgiften, dvs ritat ett antal växter på ett A3papper och använt överskärningar åtminstone på några ställen. Du har också målat bilden med täckfärg. Du har haft få ideer om hur bilden har kunnat förbättras. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt.
Exempel: Du har arbetat bra med uppgiften och fyllt pappret med väl tecknade växter, där du använt bl a överskärningar på ett bra sätt för att skapa djup. Du har lyckats bra både med att måla med täckfärg och med färgvalet och har använt många nyanser, som du har blandat till. Bilden som helhet har hög kvalitet vad gäller teknik,komposition, form och färg och du har i arbetet förbättrat med egna ideer. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt.
Exempel: Du har arbetat mycket bra och självständigt med uppgiften, så att bilden blivit personlig samtidigt som du följt instruktionerna. Bilden som helhet har mycket hög kvalitet vad gäller teknik,komposition, form och färg. Du har arbetat helt självständigt, för att förbättra bilderna på ett personligt och iderikt sätt. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt.

TECKNA (Tekniker, verktyg & material)

Hur väl du har lyckats med teckningen, t ex former och linjer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett ..........
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt

MÅLA ( Tekniker, verktyg & material)

Hur väl du har lyckats med att måla med täckfärg och att använda många nyanser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett ..........
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt

KOMPOSITION OCH DJUP

Hur väl du har skapat djup i din bild med överskärningar, bildplan och storlek. Hur väl du för övrigt komponerat bilden.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kombinera former, färger och bildkompositioner på ett....
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

ARBETSPROCESS

Hur målmedvetet, iderikt och självständigt du arbetat. Hur väl du kan reflektera över ditt arbete och ditt resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I arbetsprocessen ser man att du.. och ........... då hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Ge omdömen om arbetsprocessen som är... Visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. prövar enkla enkla samband
formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. prövar och omprövar utvecklade förhållandevis komplexa samband
formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. prövar och omprövar då systematiskt välutvecklade komplexa samband