Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring/Fodral

Skapad 2019-09-17 13:42 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Förvaring/Fodral
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Hur gör jag textiltryck? Hur quiltar jag fast ett mellanlägg? Hur syr jag fast ett blixtlås? Detta och lite till kommer du att lära dig när du tillverkar ett personligt fodral till en Ipad.

Innehåll

 

       FÖRVARING / FODRAL     

   
   

 

Förmågor:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

·         lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

·         träna motorik och uthållighet för att nå kvalitet

·         träna språket genom att följa olika instruktioner och genom att beskriva sin arbetsprocess

·         hitta sin inre motor och driva processen framåt

·         våga prova själv och även samarbeta

·         ge kamratrespons vid planering och genomförande

 

 

 

 

 

Vad ska jag lära mig:

 

(Lärande mål)

Hur ska jag visa det?

 

(Bedömning)

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

(Planering)

·         Hur jag kan trycka mönster på tyg

·         Hantera symaskinens och andra verktygs olika funktioner för att tillverka ett fodral till en Ipad

·         Använda fungerande material till fodralet

·         Att med hjälp av olika instruktioner som film, text och muntlig genomgång kunna ta mig framåt i min arbetsprocess

·         Pröva och ompröva

·         Kunna utvärdera och analysera mitt arbete under och efter min arbetsprocess med begrepp som hör till tryck, maskinsömnad och olika material (slöjdord)

·         Tolka och sätta ett eget uttryck på mitt arbete

 

 

 

·         Rita en schablon och trycka mönster på tyg med hjälp av schablonen och textilfärg och då sätta ett eget uttryck på arbetet

·         Tillverka ett fungerande fodral med hjälp av olika symaskinstekniker och olika material

·         Sy i ett blixtlås

·         Följa instruktionsfilmer och skriftliga beskrivningar

·         Skriva och analysera i slöjdrapporten

 

·         Självskattning i matris

·         Utvärderingsfrågor 

 

 

·         Genomgångar, visningar och diskussioner

 

·         Använda instruktionsfilmer

 

·         Samarbeta

 

      Egen dokumentation

      

·         Inspirationsbilder

 

 

 

 

Uppgifter

 • Slöjdrapport Förvaring/Fodral

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: