👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 8D Agenda 2030 v39

Skapad 2019-09-17 14:16 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016) Blir världen bättre eller sämre? Det beror på vad man mäter och hur man ser på saker. De flesta anser nog både och. Vi ska studera utvecklingen i världen, framsteg och utmaningar. Vår tid kallas allt oftare för antropocen, ”den av människan starkt påverkade tiden”. Vi människor påverkar nu förutsättningarna för allt liv på jorden. Många av dagens problem hänger samman med vår moderna livsstil och befolkningsökningen i världen. Agenda 2030 är de mål världens länder kommit överens om i FN för att skapa en hållbar och bra utveckling för alla människor. I korthet handlar de om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Det är ambitiösa mål!

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, eget arbete, se film och göra kortare gruppuppgifter. Arbetsområdet avslutas med ett prov på fredag.  Vi kommer att följa nyheterna varje dag.

 

Källor:

Ladda ner boken från UNDP (FN:s utvecklingsprogram): ”Blir världen bättre?” Sid 1-37, 87-93 (24 sidor text)

Artikel på SCB (Statistiska centralbyrån): www.scb.se  ”Så blev vi 8 miljoner fler än 1750”

Begreppen: www.quizlet.com , sök på emmfli ( mitt konto), Quizlet heter Agenda2030

www.varldskoll.se, www.ui.se/landguiden, www.gapminder.com

Youtube: Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minute, Hans Rosling i SVT Agenda 25/11 2012 7 min, Detta är FN:s nya målsättning - Nyhetsmorgon (TV4) 9 min, Hans Rosling Statistic of future 58 min

 Medioteket: www.sli.se: ”Klimatresan: Ghanas elektroniksoptipp” 19 min

 

 

Provet

Det kommer att bli olika frågor och uppgifter liknande dem vi jobbar med under veckan. Nedanstående kommer vi att jobba med under veckan och det är det du ska ha koll på inför provet på fredag. 

 

Jämförelse mellan ett fattigt land och Sverige. Du ska kunna ge exempel på några likheter och skillnader mellan länderna. Hur märks det att landet är ett fattigare land än Sverige. www.varldskoll.se, globalis.se, www.ui.se/landguiden

Vad är typiskt för fattiga länder respektive rika länder. Vad kännetecknar ett rikt respektive fattigt land tex högre spädbarnsdödlighet, brist på demokrati, lägre medellivslängd, högre BNP. Hur skiljer sig våra liv från ett liv i extrem fattigdom när det gäller vardagsliv, basbehov och möjligheter? Tex  ”Ghanas soptipp”,

Orsaker till fattigdom. Historisk bakgrund till fattigdomen i världen. Kolonialism, självständighetsrevolutionen. 

Vad är utveckling? Hur mäter man utveckling? Vad har BNP och HDI gemensamt? Vad skiljer dem åt? Fördelar/nackdelar. Sid 13-14.

Hur motverkar man fattigdom? Hur arbetar man för att uppnå Agenda 2030: s mål. Vad är viktigt att arbeta med och prioritera för att minska fattigdom, t. ex. Jämställdhet, utbildning, korruption. 

Befolkningspyramider: Kunna tolka och analysera befolkningspyramider.

Nådde vi millenniemålen? Utifrån Milleniemålen ska du kunna beskriva läget i världen. Du ska både kunna ge exempel på positiva förändringar samt ge exempel på utmaningar som kvarstår. Sid 26-30

Begreppen. Du ska kunna använda och förklara begreppen. Det kan både bli att du kort ska förklara orden, S/F eller koppla ihop rätt ord med rätt förklaring.

  

 Tips: Börja plugga tidigt, träna lite varje dag -repetera dagens arbete och plugga begrepp på quizlet.

 

Begrepp

Befolkningstillväxt

Medellivslängd

BNP, BNP/capita

HDI

Revolution, 

Industriella revolutionen

Levnadsstandard

Konsumtion-produktion

Jämställdhet

Jämlikhet

Hållbar utveckling

Klimatförändringar

Global

FN

Agenda 2030

Befolkningspyramid

Demografi

Demografiska transitionen

Barnadödlighet

Spädbarnsdödlighet

Mödradödlighet

Migration

Emigration

Immigration

Urbanisering

Sanitet

Milleniemålen

Ekologisk hållbarhet

Ekologiska fotavtryck

Bistånd

 

Matriser

Sh Ge
Geografi åk 8 - Agenda 2030

E
C
A
Faktakunskaper, resonemang
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda geografiska källor
Du kan söka information och använda olika geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika geografiska källor på välutvecklande sätt.

Sh Ge
Kunskapskrav Geografi

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

E
C
A
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

E
C
A
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.