👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 1 Stora tal

Skapad 2019-09-17 14:47 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 1 Stora tal.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska räkna med stora tal. Eleverna ska få kunskaper i hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar inom dessa stora tal. Eleverna ska även lära sig använda metoderna ”rita en bild” och ”prova dig fram”.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna: 

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • Använda metoderna ” rita en bild” och ” prova sig fram”
 • Läsa av och skriva tal i det romerska talsystemet.

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal.

Utvärdering/reflektion

Diagnos kapitel 1

Efter diagnos kommer vi att repetera stora tal samt fördjupa oss inom stora tal. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Stora tal

Kunskapsmatris - stora tal

Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar goda kunskaper inom området
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
Läsa tal
läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du har förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet.
Du har god förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet.
Du har mycket god förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet.
Ordna tal
ordna tal efter storlek
Du har förmåga att ordna tal efter storlek.
Du har god förmåga att ordna tal efter storlek.
Du har mycket god förmåga att ordna tal efter storlek.
Räkna
addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du har förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
Du har god förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
Du har mycket god förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
10, 100, 1000
multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet, t.ex. 40x500, 3900/100
Du har förmåga att multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Du har god förmåga att multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Du har mycket god förmåga att multiplicera och dividera med nollor på slutet.