👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi i vårt samhälle och vår miljöpåverkan

Skapad 2019-09-17 14:56 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi tittar på vilka viktiga funktioner som finns i vårt samhälle. Vi jobbar sedan vidare med att se hur vi använder oss av dessa funktionerna och vilka klimatavtryck vi gör på vår planet. Som avslutade uppgift ska eleverna tillsammans i grupper göra planscher för att belysa viktiga val vi kan göra i vår vardag för att minska vår klimatpåverkan.

Innehåll

V. 38

Se över, vad har vi för samhällsfunktioner i Svärdsjö? I Falun?

Hur påverkas yrken av miljön och hur påverkas miljön av olika yrken?

Vi ser vad vi har för klimatavtryck tillsammans i klassen.

https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/

 

Vi skriver en text om vad vi har för viktiga funktioner i vårt samhälle och om vi skulle klara oss utan de saker som vi tar för givet. 

 

V. 39

Film om sophantering:

https://www.youtube.com/watch?v=mgsdHsXIXNQ

Träna på sopsortering, vad kan återvinnas och bli nya saker och vad kan faktiskt slängas?

Eleverna får jobba i mindre grupper med olika föremål för att träna på hur vi kan använda det vi har för att leva mer hållbart.

 

V. 40

Hur kan vi göra vår jord bättre? Vad kan vi i vårt samhälle göra?

Eleverna får tillsammans fundera vad de och deras vårdnadshavare kan göra för att förbättra klimatet. I grupper får de sedan göra en plansch och med text och bild välja några saker som de tycker är extra viktiga för att förändra miljön. 

 

V. 41

Fortsatt arbete med planscherna. 

 

Redovisa muntligt och med hjälp av planschen för varandra gruppvis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1