👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delfinens projektbeskrivning HT 2019

Skapad 2019-09-17 15:12 i Gladan Haninge FSK/GR
Förskola
Natur - levande och icke levande!

Innehåll

 Haninge kommuns gemensamma projekt "Vär(l)den av möten" handlar om barns relation och utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På Gladan har vi valt att jobba med "Natur - levande och icke levande" då det var ett områdes om alla avdelningar kunde relatera till. Vi tycker det är ett viktigt ämne som ligger i tiden och vill ta vara på barnens omtanke för varandra och det som finns i naturen.

 

Förskolans gemensamma syfte: 

"Att använda naturen som ett sätt att utforska och skapa förståelse för det som vår natur har att erbjuda samt att synliggöra barnens tankar och idéer om naturen. Att alla barn ska få möta naturen både inne och ute genom alla sinnen" 

 

 

Delfinen har vi sett att barnen intresserar sig mycket för det som finns i naturen, både på gården, i vår närmiljö och i skogen.  Fokus har hamnat mycket på det skräp som barnen hittat i naturen på våra promenader vilket har lett oss in på samtal som att värna och vara rädd om vår natur.  

 

Vi har hittat ett material som vi haft som grund för vårt projekt förra läsåret, där barnen får möta olika "skräp-monster" och dess egenskaper (sopsamlarmonster).​​ Då vi märker att intresset finns kvar kring våra sopsamlarmonster väljer vi att fortsätta arbeta med dem och ta till vara på barnens engagemang och intresse för naturen. 

 

Syfte: Genom barnens engagemang och entusiasm skapa ett intresse och medvetenhet om vår miljö. Att göra barnen medvetna kring begrepp som hållbarhet, källsortering/återvinning och naturens kretslopp.​