👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass natur - vår

Skapad 2019-09-17 15:16 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Bild Svenska NO (år 1-3) Matematik
När solen lyser varmt, bäckarna porlar, gula citronfjärilar fladdrar förbi och fåglarna kvittrar, då vet vi att det är vår!

Innehåll

Tema område - Vinter

Tidsperiod

 • 8-10 vec

Centralt innehåll

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i naturen, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.
 • Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord, bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande djur.

Vad ska jag lära mig

 • hur förändras naturen under våren
 • utforska och leta vårtecken
 • lära känna några växter och djur
 • utforska hur ett nytt liv i växtriket får sin början  

Hur ska jag lära mig

 • samtal
 • litteratur
 • film
 • bild och skapande
 • sortering
 • experiment
 • exkursion - leta efter vårtecken 
 • så frön

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -