👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet

Skapad 2019-09-17 15:18 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola F – 9 Svenska
Språkskrinet är ett läromedel i svenska vi jobbar med under årskurs två. Arbetet i läromedlet är varierat och eleverna får träna på ordkunskap, att skriva meningar och olika former av berättande texter. Eleverna får också lära sig om ordklasser samt hur olika ljud stavas.

Innehåll

Veckoplanering för språkskrinet läsåret höstterminen 2019

V. 34 - 35 s. 4-5

Arbeta med ord om sommaren

Vi jobbar med tankekartor och skriver meningar om sommaren.

Eleverna får träna på att skriva meningar med liknelser

 

V. 36 - 37 s. 6-7

Alfabetet och alfabetisk ordning

Eleverna får repetera alfabetet och i vilken ordning bokstäverna kommer

 

V. 38 - 39 s. 8-9

Berättande text: trädkojan. Eleverna får arbeta med att skriva en berättande text utifrån givna stödord.

 

V. 40 - 41 s. 10-13

Skriva texter om vad eleverna gör på rasten. 

Eleverna får även träna på ord om känslor.

 

Vi jobbar även med vad vokaler och konsonanter är för något.

 

V. 42 - 43 s. 22-25

Arbeta med att beskriva bilder med ord samt analogier utifrån temat halloween. Vi tränar också på substantiv och sammansatta ord. V. 44 Höstlov

 

V. 45-46 s. 26-27 samt 14-15

Utifrån temat halloween får eleverna träna på att skriva en text med det givna temat “När det spökade”. Eleverna skriver berättelsen utifrån givna stödord. 

 

Arbete med berättande text med tema rasten.

Eleverna får utifrån stödord träna på att skriva e berättande text om en rolig rast. De får sedan läsa texten för en klasskompis.

 

V. 47-48 s. 16-17

Arbete med tankekartor och sen producera egna meningar utifrån stödord och med temat “skatten”.  Eleverna får även träna på att hitta andra ord istället för att ersätta “sen så” när de ska skriva meningar. 

 

V. 49-50 s. 18-21

Eleverna får fortsätta arbeta med vokaler och att de vokaler vi har kan låta på två sätt. 

Arbetet med temat skatten fortsätter och eleverna får träna på att skriva en berättande text med det givna temat. Den berättande texten skrivs utifrån givna stödord. 

 

V. 51 s. 28-29

 

Eleverna ska träna att skriva egna meningar om vad de ser, hör och gör utifrån temat staden. De får även träna på att skriva ord som beskriver ett ljud. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3