👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen åk 6

Skapad 2019-09-17 15:19 i Parkskolan Kristianstad
Arbete om världen
Grundskola 6 Geografi Samhällskunskap Biologi
Temat kommer handla om världen, naturresurser, befolkning, mänskliga rättigheter och levnadsvillkor i världen. Vi kommer även beröra karta, kompass, väderstreck, miljö och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Boken koll på världen.

Presentationen kommer jag publicera när vi gått igenom allt.

Dessutom kommer vi använda oss av några studi filmer samt quizen som är kopplade till det.

Vi kommer även se en film som heter våra kontinenter, världsdelar och världshav.

Vi kommer även ämnesintegrera med samhällskunskap, biologi och bild. Arbetet kommer summeras i ett övergripande prov, där varje förmåga testas.

Diskutera i grupp: levnadsvillkor och undersöka hur det ser ut i olika världsdelar, miljön, hur påverkar vi miljön och vad kan vi göra?

                      

 

Uppgifter

 • Reflektion geografiprov

 • Berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Bi Ge
Världen åk 6

Biologi

 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Ny nivå
Ny nivå
Nivå 3
Människan och naturen
Hur människan påverkar naturen och hur vi nyttjar den
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur människan påverkar naturen. På ett enkelt sätt kan du motivera hur människan kan nyttja jordens resurser på ett bättre sätt.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur människan påverkar naturen. På ett utvecklat sätt kan du motivera hur människan kan nyttja jordens resurser på ett bättre sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur människan påverkar naturen. På ett välutvecklat sätt kan du motivera hur människan kan nyttja jordens resurser på ett bättre sätt.

Geografi

 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6   Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6   Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Ny nivå
Ny nivå
Nivå 3
Begrepp
Använder geografiska begrepp.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag använder begreppen på ett enkelt sätt.
Jag använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag använder begreppen på ett väl fungerande sätt.
Vardagsliv
Val i vardagen som påverkar miljön och bidrar till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag kan föra resonemang som rör hållbar utveckling i vardagen på ett enkelt sätt och ge några enkla tips på hur det kan bidra till en bättre framtid.
Jag kan föra resonemang som rör hållbar utveckling i vardagen på ett utvecklat sätt och ge några utvecklade tips på hur det kan bidra till en bättre framtid.
Jag kan föra resonemang som rör hållbar utveckling i vardagen på ett välutvecklat sätt och ge några välutvecklade tips på hur det kan bidra till en bättre framtid.
Ojämlika levnadsvillkor
Ojämlika levnadsvillkor i världen. Människors tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser. Organisationers arbete för att förbättra levnadsvillkoren.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag för enkla resonemang om orsakerna till ojämlika levnadsvillkor i världen. Jag kan se enstaka konsekvenser av det och ger enkla underbyggda förslag på hur människan kan förbättra levnadsvillkoren för människorna i världen.
Jag för utvecklade resonemang om orsakerna till ojämlika levnadsvillkor i världen. Jag kan se några konsekvenser av det och ger relativt väl underbyggda förslag på hur människan kan förbättra levnadsvillkoren för människorna i världen.
Jag för välutvecklade resonemang om orsakerna till ojämlika levnadsvillkor i världen. Jag kan se flera konsekvenser av det och ger väl underbyggda förslag på hur människan kan förbättra levnadsvillkoren för människorna i världen.

Samhällskunskap

 • Sh  4-6   De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Ny nivå
Ny nivå
Nivå 3
Mänskliga rättigheter
Innebörden och betydelsen av de mänskliga rättigheterna, samt barnkonventionens betydelse
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva innebörden och betydelsen av de mänskliga rättigheterna. Jag kan på ett enkelt sätt förklara innebörden av barnkonventionen och jag vet att grundartiklarna är 2,3,6 och 12.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva innebörden och betydelsen av de mänskliga rättigheterna. Jag kan på ett utvecklat sätt förklara innebörden av barnkonventionen och beskriva artiklar 2,3,6 och 12 i ord.
Jag kan på ett välutvecklat sätt beskriva innebörden och betydelsen av de mänskliga rättigheterna. Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara innebörden av barnkonventionen och beskriva fler artiklar än 2,3,6 och 12 i ord.