Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen i vår närmiljö

Skapad 2019-09-17 15:27 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Naturen i vår närmiljö, ekosystem, kretslopp, näringskedjor, fotsyntes

Innehåll

Naturen i vår närmiljö och olika ekosystem

 

I utbildningen ingår en fördjupad  kunskap och förståelse för naturen i vår närmiljö samt om årstidsväxlingar, olika ekosystem, den fauna som finns i dessa olika miljöer. Hur påverkar de varandra, kretslopp och vad behövs för överlevnad, näringskedjor.

 

I undervisningen inhämta kunskap genom att läsa, se på film, egna undersökningar, observationer, samt att dokumentera, diskutera både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Naturen i vår närmiljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturområden
 • NO   3
Jag kan med stöd berätta om olika typer av naturområden.
Jag kan på egen hand berätta om något naturområde t.ex. barrskog, lövskog, hav, sjö, fjäll.
Jag kan på egen hand berätta om flera naturområden.
Näringskedjor
 • NO   3
Jag kan med stöd förklara vad en näringskedja.
Jag kan på egen hand förklara vad en näringskedja är.
Jag kan på egen hand förklara olika näringskedjor och använder begreppen producent, konsument och toppkonsument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: