👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten språknycklar

Skapad 2019-09-17 15:42 i Frötuna skola Norrtälje
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2016/2017
Grundskola 3 Svenska
Till läseboken "Nyckeln till skatten" hör arbetsboken språknycklar med varierade och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

Innehåll

Period:

V. 35-40

Undervisning - detta ska du få lära dig:

Du ska kunna:

 • använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • reflektera över innehållet i texter och samtala om det

Hur ska du lära dig detta?

Du kommer att:

 • ha gemensamma diskussioner som handlar om det vi arbetar med
 • läsa olika texter
 • träna på att skapa inre bilder
 • träna på att göra textkopplingar
 • träna på olika strategier som hjälper dig att bli en expertläsare
 • träna på att besvara frågor som är på ytan-, under ytan- och på djupet frågor

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • reflektera över innehållet i texter och samtala om det

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • läsa olika texter och träna på de olika lässtrategier för att förstå det du har läst
 • du är delaktig i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Läsförståelse

Du har nått målen
På god väg mot målen
På väg mot målen
Läsa och läsförståelse
 • Sv   3
Du läser texter med flyt. Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan återge handlingen muntligt. Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Du läser med visst flyt men är fortfarande beroende av ljudningsstrategin. Du förstår det mesta vad texten handlar om och kan prata och återberätta om innehållet.
Du läser enkla ord och meningar med hjälp av ljudningsstrategin. Du behöver hjälp av pedagog för att förstå texter. Du kan svara på mycket enkla frågor om vad texten handlar om.