👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutförstoring

Skapad 2019-09-17 16:01 i Björkhagsskolan Falun
Hur gör man en förstoring av en liten bild om man inte har tillgång till några tekniska hjälpmedel? Tekniken heter rutförstoring och det ska du få prova nu. Eftersom ni övade skuggning förra terminen, så ska ni få skugga era förstorade bilder.
Grundskola 4 – 6 Bild
Förstora en bild i blyerts med hjälp av rutor hur gör man?

Innehåll

Rutförstoring

 Vad ska vi göra?
Tekniken heter rutförstoring och det ska du få prova nu.

Först ska du rita av Musse Pigg. Denna bild ska du förstora med hjälp av rutförstorning.

Hur?
Du får ett ark där varje ruta är 1x1 cm. Skriv sedan ut bokstäver längs den ena kanten (en för varje ruta) och siffror längs den andra (en för varje ruta). Där ritar du din Musse Pigg.

När detta är klart tar du fram ett större papper (A3), där rutorna är 2x2 cm. Där ritar du av din bild, ruta för ruta. Till slut har du ritat av hela bilden, men den har blivit dubbelt så stor.

Tid att jobba med denna uppgift är ca.2-3 lektioner.
Lycka till!

Varför?
Syfte
Syfte med undervisningen är att du ska öva på att skissa, teckna och använda material ämnat för teckning. Att använda rutor som hjälpmedel när man skissar av ett motiv är en välkänd traditionell bildteknik och ett vanligt sätt att förstora en bild. 

Utvärdering/bedömning
Läraren bedömer din förmåga att:

Skapa - Hur du skissar upp din  bild, samt dina unika val och tillvägagångssätt för att komma framåt i arbetet

Presentera - Jag lyssnar på hur du pratar om ditt arbete under arbetets gång och hur du använder ämnesspecifika ord.

Jag bedömer ditt arbete både under arbetets gång och när det är klart. Process och slutprodukt är lika viktiga.

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske med en skriftlig utvärdering.

Formativ bedömning kommer att ske på följande vis:
Jag kommer att bedöma ditt sätt att arbeta under lektionstid och ge vägledning och tips på hur du kan komma framåt i ditt arbete.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9