👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigeresan

Skapad 2019-09-17 16:15 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Geografi Svenska
Vi ska arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi ska lära oss om Sveriges olika naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige.

Innehåll

Vi inleder med att följa Holger Nilsson och ingenjör Mortensson på en skattjakt genom Sverige i serien Geografens testamente. Vi kommer dessutom lyssna, läsa och skriva vi tillsammans om Sveriges landskap, naturtyper och naturtillgångar. Du får lära dig namn på landskap samt några städer, berg och vattendrag. 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor och kunskaper:

 • Du ska veta att Sverige är indelat i 25 olika landskap, och kunna namnge samt placera ut minst 15 av dem.
 • Du ska känna till viktiga ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om temats innehåll (väderstreck, tätort, skala)
 • Du ska känna till Sveriges olika naturtyper t.ex. jordbruksbygd, fjäll, kust och skog.
 • Du ska jämföra och se skillnader/likheter mellan olika delar av Sverige.
 • Du ska svara på frågor genom att söka fakta om landskap och naturtyper ur olika källor.
 • Du ska förstå samt kunna använda en kartbok.

 Undervisning och arbetsformer:

 • Du ska läsa och diskutera fakta från olika källor.
 • Du ska skriva och anteckna.
 • Du ska på egen hand ta reda på fakta ur olika typer av källor.
 • Du ska få se och diskutera serien Geografens testamente från UR. 
 • Du ska få arbeta med kartor och lära dig att hitta i kartboken.
 • Du ska få delta i muntliga genomgångar och diskussioner

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- vara aktiv under lektionerna.

- lyssna under genomgångarna och visa intresse för att lära dig.

- ta till dig ny information samt välja ut väsentlig information.

-använda biologins och geografins begrepp

-jämföra och se likheter och skillnader mellan olika delar av Sverige

- använda kartboken.

 

 

Uppgifter

 • Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Sverigeresan

Geografi

På gång
Ok
Bra
Toppen
Förmåga att använda geografiska begrepp
Du börjar förstå och använda geografiska begrepp.
Du känner till några geografiska begrepp. Du använder ibland geografiska begrepp i rätt sammanhang.
Du känner till flera geografiska begrepp. Du använder för det mesta geografiska begrepp i rätt sammanhang.
Du kan förklara och använda flera geografiska begrepp i rätt sammanhang så att det tydligt framgår att du förstår begreppen.
Förmågan att använda kartan
Du börjar använda kartan som ett hjälpmedel. Du kan med stöd förstå och använda kartan.
Du känner till kartans färger och vissa symboler. Du kan använda kartan som ett hjälpmedel och för det mesta hittar du ditt svar.
Du känner till kartans färger och de flesta symboler. Du kan använda kartan som ett hjälpmedel och du hittar ditt svar.
Du känner till kartans färger och symboler. Du kan självständigt förstå och använda kartan som ett hjälpmedel och du hittar dina svar lätt.
Faktakunskaper
Du känner till några landskap och några andra geografiska platser i Sverige. Du kan med stöd beskriva någon naturtyp samt någon naturresurs i Sverige.
Du känner till minst 15 landskap och några andra geografiska platser i Sverige. Du kan beskriva någon naturtyp samt var den finns i Sverige. Du kan nämna några naturresurser.
Du känner till och kan placera de flesta landskapen, några städer och andra geografiska platser såsom sjöar, hav, berg och öar i Sverige. Du kan beskriva några olika naturtyper samt var de finns i Sverige. Du kan nämna några av de naturresurser vi har och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du känner till och kan placera alla Sveriges landskap samt de viktigaste städerna och geografiska platserna. Du kan självständigt beskriva flera olika naturtyper samt var de finns i Sverige. Du kan nämna flera av de naturresurser som vi har i Sverige och beskriva på vilka olika sätt vi har nytta av dem.
Föra resonemang
Du börjar se samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du beskriver enkla samband. Ex: Sydsvenska låglandet är det bra att odla på för det finns inga berg i vägen.
Du beskriver ganska komplexa samband. Ex: Sydsvenska låglandet består av slätter skapade av inlandsisen. Jorden är därför bra till odling och dessutom är det varmt som gör att det växer bra.
Du beskriver komplexa samband. Ex: Sydsvenska låglandet har bra förutsättningar till odling tack vare jordmånen inlandsisen lämnade. Det tillsammans med ett gott klimat har gjort att många människor valt att bosätta sig där. Det ger både mat och ett milt väder.
Jämförselser
Du kan med stöd nämna någon likhet eller skillnad mellan två landskap.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två landskap.
Du kan nämna några likheter och skillnader mellan två landskap.
Du kan jämföra hur det är att leva i olika delar av Sverige och dra egna slutsatser vad detta kan bero på.