👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivning skolår 4

Skapad 2019-09-17 19:27 i S:t Jörgens skola Helsingborg
En planering som handlar om skrivdelen i svenska för år 4.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under hela fyran arbetar vi med skrivande av olika slags texter. Här kan du läsa lite mer om vad vi skall göra och varför samt vad som kommer att bedömas.

Innehåll

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska få utveckla ditt skriftspråk så att du känner att du kan uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och med olika syften. Du kommer även att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att du utvecklar din förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Förmågor att utveckla

Utveckla din förmåga att:

 • skriva olika slags texter och följa genrens typiska upplägg.
 • använda dig av stavningsregler, regler för skiljetecken, språkriktighet.
 • skriva levande och gestaltande.
 • förbättra dina texter utifrån respons från kamrater och/eller lärare.

 

Så här ska vi arbeta

Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att skriva olika slags texter med: 

 • gestaltande beskrivningar
 • fungerande struktur (inledning, innehåll, avslutning)
 • utvecklat språk (meningsbyggnad, varierat språk, skiljetecken, stavning) 
 • utifrån respons kunna förbättra dina texter.

 

Vi ska

 • arbeta i läroboken Simsalabim.
 • skriva egna texter med tydlig struktur.
 • hjälpa varandra då vi skriver med hjälp av kamratrespons.
 • göra avstämningar med hjälp av boken Tummen upp.

 

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med tydligt innehåll, struktur och varierat språk.
 • använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • skriva berättande texter 
 • skriva sakprosatexter
 • utveckla dina texter för ett tydligare och fylligare innehåll mot en högre kvalitet.

 

Kopplingar till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Skrivning skolår 4

Inte ännu
>>>
>>>
>>>
Innehåll och struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av miljö och person samt en utvecklad handling där sambandsord används för att få flyt i berättandet. Inledning och avslutning finns.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling där det finns tex parallellhandlingar och tillbakablickar. Genomtänkt inledning och avslutning finns som ökar intresset hos läsaren. Avslutningen är väl genomtänkt och knyter väl ihop berättelsen.
Sakprosatext
Texterna som eleven skriver har enkel inledning, "handling" och avslutning. Fakta är staplad på varandra.
Texterna som eleven skriver har tydlig inledning, "handling" och avslutning. Fakta är ordnad i olika stycken som leder läsaren framåt i ämnet.
Texterna som eleven skriver har tydlig och väl genomtänkt inledning, "handling" och avslutning. Fakta är ordnad i olika stycken med tydliga rubriker som på ett intressant och tydligt sätt leder läsaren framåt i ämnet. Texten har en väl fungerande struktur. Texten innehåller en sammanfattning av ämnet för ökad tydlighet.
Textutveckling
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.