👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nystart av Gläntan HT-2019

Skapad 2019-09-17 21:47 i Fredsborg förskola Kunskap i Österåker AB
Vad vi kommer fokusera på under uppstart av ny grupp (barn födda 14) form aug 2015 - VT 2016
Förskola
Höstterminen 2019 startar Fredsborgsförskola upp i nya lokaler. Det börjar då ca 50 nya barn, men även en mängd nya pedagoger. På Gläntan (barn födda 2016) kommer halva barngruppen att utgöras av nya barn från andra förskolor. Vi startar därför upp detta verksamhetsår på Gläntan med att fokusera på trygghet, rutiner och relationer.

Innehåll

MÅL

Att varje barn på Gläntan ska känna sig trygg i förskolans miljö, med förskolans rutiner och med oss pedagoger

Att varje barn ska tycka att det är roligt att vistas på förskolan.

Vi ska skapa en inbjudande miljö som främjar lust, lärande och trygghet.

Att man som förälder ska känna sig trygg med att lämna sitt barn till oss

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

Tydlig, förhållandevis kort inskolning

Proffesionellt och respektfullt bemötande av såväl barn, vårdnadshavare och kollegor 

Skapa stabila återkommande rutiner

Prioritera tid till lek och lustfyllt umgänge mellan barnen, och barn och pedagoger

Skapa gruppstärkande umgängesstunder etc

Kommunikation för goda relationer

Fortlöpande utvärderingar av våra insatser

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016