👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsk Grammatik

Skapad 2019-09-17 22:28 i Bohusskolan Ale
Här följer delar av den grammatik vi arbetar med under höstterminen.
Grundskola 5 Engelska
Fyll DIN påse med nyttig grammatik! Här kan du se vad du behöver träna mer på men också vad som kommer under terminen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 • Att synliggöra vilka grammatiska strukturer vi har behov av att kunna
 • Att synliggöra om just DU kan använda dem.
 • Att regler och strukturer underlättar och stöder din förmåga att utrycka dig i tal och skrift samt din förståelse för det du läser och hör.

Bedömning

Bedömning sker löpande under terminen både muntligt och skriftligt i de texter och framställningar vi arbetar med.

Det finns inget kunskapsmål i att behärska grammatik i sig. Däremot är grammatiken högst väsentlig för att förstå hur språket är uppbyggt och till stor hjälp när man ska uttrycka sig i tal eller skrift eller förstå det man läser eller hör.

Matrisen/checklistan kommer därför bara att ha två nivåer, antingen kan man den grammatiska regeln eller också inte. Den är i huvudsak till för att DU ska kunna se vad just DU behöver jobba vidare med.

Hur vi arbetar:

Vi tar upp de olika grammatiska strukturerna allteftersom de dyker upp i texterna i Magic.

Vi pratar om varför det ska vara på ett visst sätt, gör övningar i workbook och andra övningsblad samt tränar på att formulera oss i tal och skrift. Du kan själv träna när du vill på elevspel.se och den digitala delen av Magic som du hittar på studentlitteratur.s

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Grammatik och språkliga begrepp

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
am - are - is
Du behöver träna mer för att befästa am-are-is.
Du kan förstår och använder grammatikregeln om är: I am you are he, she it is we, you they are
Prepositioner
Du behöver träna mer för att förstå vad dessa prepositioner betyder.
Du kan använda dessa prepositioner rätt: in, on, next to, under
what - vad, where - var & how - hur
Du behöver träna mer för att förstå skillnaden på vad och var.
Du vet vet skillnaden på frågaorden vad - what, var -where och hur - how och använder dem rätt.
Klockan, hel- och halvtimmar
Du behöver träna mer för att kunna ange hel- och halvtimmar och hur man frågar hur mycket klockan är.
Du kan fråga hur mycket klockan är: What time is it? eller What´s the time? Samt ange tid för hel- och halvtimmar, ex: It is seven o´clock, It is half past four
can - kan & can´t - kan inte
Du behöver träna mer för att kunna använda can och can´t på rätt sätt samt förstå att I can´t/ I can not/ I cannot bara är olika sätt att säga -jag kan inte samt att ställa frågor med can.
Du kan betydelsen av I can - jag kan. I can´t/ I can not/ I cannot - jag kan inte ....och du kan ställa frågor: Can you...?
a - an
singular - en eller ett substantiv
Du behöver träna mer för att befästa när du ska använda a eller an.
Du använder an före ord med vokalljud (a, e, i, o, u, y) och a om ordet börjar med ett konsonantljud.
Bestämd form - the
Du behöver träna mer för att befästa skillnaden mellan obestämd och bestämd form.
Du använder bestämd form på rätt sätt. boll - bollen ball - the ball bollar - bollarna balls - the balls
har: have - has + got
Du behöver träna mer för att befästa när du ska använda have eller has
Du använder have-has på rätt sätt och förstår hur det blir när man använder sammandrag + got. i, you - have, I´ve got, you´ve got he, she it - has , he´s got, she´s got, it´s got we you they - have
there is - there are
Du behöver träna mer för att befästa när du ska användathere is eller there are.
Du vet och använder there is när det gäller en eller ett av någonting - det är singular. Du vet och använder there are när det är flera av någonting - det kallas plural.
he, she, it + s eller es
verb i presens talar om vad man gör just nu. Efter he-she-it ska det vara ändelsen s eller es efter verbet.
Du behöver träna mer för att veta när man ska använda -s eller -es efter verb i presens.
Du vet att verb i presens ser ut så här: I play, you play he, she, it plays we you, they play -es ska det vara om verbet slutar på o, s-ljud eller sje-ljud t.ex. goes, guesses
Plural Substantiv - s
Nägra plural former - flera. -s, -es, -ies eller -ves,
Du behöver träna mer för att befästa när du ska använda -s, -es, -ies eller -ves
Du vet när du ska använda -s vilket är det vanligaste. Du har bekantat dig med andra pluralformer. Om substantivet slutar på o, s, sh, ch eller x så blir ändelsen -es. Om substantivet slutar på f eller fe så blir ändelsen -ves Om substantivet slutar på konsonant + y t.ex. baby så blir ändelsen -ies, babies,
Annorlunda pluralformer
Det finns några substantiv som bildar plural på helt egna sätt som är svåra att koppla till regler så man kan förstå hur det ska vara. Sådana undantag måste du helt enkelt lära dig utantill.
Du behöver träna mer för att lära dig undantagen i pluralform.
Du har lärt dig följande undantag i pluralform: 1 man - many men 1 child - many children 1 tooth - many teeth 1 mouse - many mice 1 sheep - many sheep 1 foot - many feet 1 woman - many women
Ägande t.ex. Kate´s dog
Apostrof före s för att tala om att någon äger detta eller att det är någons.
Du behöver träna mer för att förstå när apostrof + s betyder att det är någons så du inte blandar ihop det med is eller andra s på slutet.
Du förstår och använde apostrof + s när du talar om att det är någons. t.ex. Sam´s room - Sams rum I svenskan ska det inte var någon apostrof.
Pronomen I - my
Några pronomen i singular
Du behöver träna mer för att bli säker i din användning av några pronomen.
Du förstår och använder rätt pronomen I - jag, my - min you- du, your - din/ditt/dina he- han, his - hans she - hon, her - hennes it- den/det - its dess