Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapstema i sv

Skapad 2011-10-09 16:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbetsområdet bygger på att vi ska lära känna varandra och känna oss trygga i gruppen, respektera varandra som vi är och visa hänsyn. Vi gör olika dramaövningar, ser film som vi diskuterar, läser och skriver texter på temat och jobbar kreativt och "hemlighetsfullt" med vissa övningar.
Grundskola 7 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Mål och syften med vänskapstemat

• Du kommer till insikt om att alla har samma människovärde oavsett ålder, kön, ras, religiös eller etnisk bakgrund
• Du lär dig känna solidaritet med de som är svaga och utsatta, samt visar dem tolerans
• Du kan delta aktivt i samtal och diskussioner och sätta dig in i andras tankar
• Du kan läsa olika sorters texter och kunna återge innehållet, samt kunna reflektera över det
• Du lär dig skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt, samt tillämpa skriftspråkets normer

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Arbetssätt och konkretisering

 1. Filmen ”Bäst i Sverige” med uppgifter som diskuteras i smågrupper, även helklass, och därefter lämnas in
 2. Värderingsövningar och rollspel
 3. Högläsning av ”Det osynliga barnet” + uppgifter som ska lämnas in
 4. Vad är vänskap? Vi diskuterar
 5. Hemliga uppdrag
 6. Vänliga veckan
 7. Läsa och skriva dikter om vänskap
 8. En fri skrivuppgift (ämnen på stencil)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: