👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten -19

Skapad 2019-09-18 09:16 i Hosiannaskolans Förskola Fristående förskolor
Förskola
Hösten Vad händer i naturen på hösten? Varför får löven andra färger på hösten? Varför tappar träden löv? Vad gör djuren i naturen på hösten? Vad finns det för bär som man kan äta? Varför blir luften annorlunda?

Innehåll

 

Mål

Att skapa nyfikenhet på årstidsväxlingar och på naturens kretslopp samt ta tillvara på barnens frågor och reflektioner kring det som händer runt omkring oss på hösten. Varför får löven andra färger på hösten och varför tappar träden sina löv? Vad gör djuren i naturen på hösten? Hur tar vi människor hand om allt ätbart som finns i naturen och i vårt trädgårdsland på hösten. Vad är det som sker så att det blir dimma ute på morgonen, varför kommer frosten?

Orsak till valt mål

Barnen reflekterar på olika sätt kring det som händer i naturen. Vi skördar det vi sått och planterat i vårt trädgårdsland.

Vi vill att barnen ska uppleva naturen som ett fantastiskt ställe att vistas i. Forskning visar att stressnivån sjunker hos oss människor när vi vistas i naturen. Och i den stressade värld vi lever i idag tror vi att barnen behöver få tillgång till just sköna roliga stunder i naturen.

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Utflykter till skogen där vi upptäcker olika saker i naturen.

På Solrosfröna kommer vi att leta olika sorters bär som finns i naturen. Hur gör man för att ta till vara på allt som finns gratis? Vi har tänkt göra några eller något av dessa alternativ: så som: blåbärspaj, linginsylt, blandsaft. Kanske det blir en del av det vi kommer bjuda till föräldrafika i höst. 

Vi krattar löv på gården. Vi plockar löv på gården samt i skogen och samlar allt i en påse. Vi tittar på olika bladformer som vi sedan kan pyssla med. ”Stämpla” löven på ett papper, ge igelkotten nya taggar, genom att klistra dit löv.

Vi äter äpplen samt bär från naturen och jämföra från ett köpt äpple eller bär från affären.

Vi tittar på Skrutt tittar på hösten - ett program på UR. Vi läser böcker om djur och natur och reflekterar gemensamt över det vi läser. 

Vi plockar med oss olika naturmaterial på våra utflykter för skapande verksamhet på förskolan. 

Vi sjunger sånger och lär oss ramsor om hösten på våra samlingar. 

Vi kommer att gräva ner en planka under jorden där olika material är fastspikade för att sedan till våren se vad som har förmultnat och varför det inte har gjort det. ( En fortsatt process om kretsloppet samt om naturen).

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Vi dokumenterar olika aktiviteter och reflektioner tillsammans med barnen. Vi arbetar med barnens föreställningar - varför tror ni att det är så här? Vad tror ni kommer att hända? 

Experimenterar och tar reda på fakta tillsammans - reflekterar.

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska få konkreta upplevelser och större förståelse för allt som händer i naturen på hösten - växter och djur. 

Vi förväntar oss att barnen ska bli nyfikna på att veta mer och bli medvetna om hur de kan söka kunskap. Att barnen med kunskap också ska bli rädda om och ta tillvara på det som naturen erbjuder i form av bär och svamp, naturmaterial till skapande samt att naturen är en fantastisk plats att vara i och njuta av. 

Så här kommer vi att utvärdera temat

Reflektion tillsammans med barnen och söka kunskap gemensamt för att hitta svar på barnens frågor. Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation i arbetslaget. Vad visar barnen intresse för och hur går vi vidare?

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18