Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MU, ALP Terminsplanering v.2-23

Skapad 2019-09-18 09:51 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Terminsplanering musik
Grundskola 4
Terminsplanering musik

Innehåll

 Planering åk 4

Sång

Gemensam sång i helklass. Elever och lärare väljer repertoar.

Vi arbetar med tonhöjd och rytm.

 

Instrumentspel

Ensemble

Eleverna musicerar i grupper om fem där alla i gruppen väljer mellan att spela slagverk, bas, piano eller gitarr. Vi arbetar med ackordföljder, kompmodeller, perioder, imitation, improvisation, lyhördhet och tajming.

 

Skapande

Digitala verktyg

Med hjälp av ipads och appen garageband skapar eleverna egna låtar. För att skapa en fungerande komposition arbetar vi med lyhördhet -passar den egna låtens olika instrumenten och ackord ihop?

Vi arbetar även med tajming, ex. byter instrumenten ackord på samma/rätt ställe? Vi pratar även om en låts olika byggstenar (vers, refräng osv.) samt vilken funktion de har.

 

Film-musik

I grupper om fem arbetar eleverna med att skapa musik  (mha. gitarr, piano, bas, slagverk) till en kortfilm. Filmmusiken ska förhöja och förstärka uttryck och känslor i filmen. Eleverna visar vilken känsla de har för olika spelsätt och vilka instrument som kan passa olika karaktärer. Vi prövar och omprövar idéer för att få en fungerande komposition. Vi arbetar även med lyhördhet, tajming och karaktär

 

Musikens sammanhang och funktioner

- Vi pratar om ord och begrepp som behövs för att kunna, läsa, skriva och samtala om musicerande och om upplevelser av musik.

- Vi tittar och lyssnar på indelningen av stråk, blås, sträng, tangent och slagverksinstrument.

-Vi samtalar och lyssnar på konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: