👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serbiska, läsa och skriva, HT19, ÅK 1-3

Skapad 2019-09-18 10:07 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev ges förutsättningar att utveckla sina förmågor.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att gå igenom serbiska språkets skillnader från svenska språket, vi ska jobba med alfabetet, olika ljud och bokstäver i serbiska språket. Vi kommer att berika ordförrådet i serbiska genom att avkoda och förstå ord i olika texter och titta på bildböcker. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på serbiska, träna på läsförståelse och prova olika lässtrategier.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna:

 • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig
 • lära sig serbiska alfabetet och uttala alla ljud rätt
 • läsa och skriva enkla ord, korta meningar och enkla texter, beskriva en bild med enkla meningar

Innehåll:

 • Du ska lära dig:
  - Alfabetet och bokstavsljud
  - Avkoda enkla ord och förstå innebörden
  - Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt
  - Känna igen samma ljud i olika ord
  - Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
  - Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
  - Att återberätta sagor
  - Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
  - Att utöka ditt ordförråd inom olika ämnesområden
  - Att bekanta dig med den serbiska kulturen och jämföra den med den svenska
 • Vad veckodagar, månader och årstider heter 
 • Rim och ramsor

Arbetssätt:

 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande
 • Rim och ramsor, korsord
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, osv.
 • Att skriva enkla meningar och berättelser om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att följa en enkel instruktion, att ge enkla instruktioner till sina klasskamrater
 •  Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs
 • Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen. Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor
 • Vi lyssnar och sjunger barnvisor
 • Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer
 • Vi pratar om serbiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande till de svenska
 • Att arbeta enligt rekommendationer från Läslyftet

 Material:

  Blandat innehåll, anpassat till varje lektion.  Autentiskt material i form av tidningar, teveprogram osv . samt användning av digitala verktyg. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du hört eller har läst,
 • känna till serbiska alfabetet, ljuda och skriva bokstäver på rätt sätt,
 • läsa olika enkla ålderanpassade texter och bilderböcker
 • skriva enkla ord, meningar och texter 
 • Delta aktivt i gruppverksamhet
 • Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem
 • Prata om serbiska högtider samt jämföra dessa med de svenska

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med ett korrekt språk och med rätt tidsföljd
Du deltar i ett samtal
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar aktivt i en diskussion om, t.ex. ett aktuellt skolämne
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser enklare texter
Du kan alfabetet
Du känner igen några bokstäver/tecken och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecknen och några ord
Du kan räkna till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas