Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik: Skriva rap åk 4 2019-2020

Skapad 2019-09-18 10:24 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Skriva rap
Grundskola 4 Musik
Kort genomgång av musikgenren Hip Hop. Vi tittar på ett avsnitt av Hip Hop skolan. Sedan arbete att skriva raptexter i grupp till valfritt beat.

Innehåll

Genomgång av musikgenren Hip Hop. Vilka är de fyra elementen. Rap, Breakdance, Graffiti och DJ. 

Vi tittar på ett avsnitt av Hip Hop skolan. Där vi följer två barn i 10års åldern som ska skriva och spela in sina raplåtar. 

Sedan rappar vi tillsammans och pratar om takter. Hur lång är en takt och en ska tänka när en skriver en raptext. Samt vad en vers och refräng är. 

De ska sedan skriva egna texter tillsammans i grupper. Hitta ett beat som de vill rappa till och sedan komma på ett tema om vad låten handlar om. De ska skriva 8 meningar som blir 8 takter och en refräng minimum. 

Detta sträcker sig över ca två lektionstillfällen. 

Uppgifter

 • Skriva rap Mall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 4 Vt-2019

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Trumspel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordspel
Eleven bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Basspel
Eleven kan spela delar av en enkel basstämma
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Skapa musik
Komposition
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Reflektion
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Olika genrer & kulturer
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska karaktärsdrag
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: