👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brodera egen design HT 19

Skapad 2019-09-18 10:29 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Det här arbetsområdet handlar om broderi. Du kan välja att arbeta med fritt broderi som konstnärligt uttrycksmedel eller prova på flätsöm, kråkspark, korsstygn, plattsöm, schatterstygn, klyvstygn, kedjestygn, diamantstygn, öglestygn och annat som förekommer i traditionella folkliga broderier.

Arbetet skall resultera i ett färdigt, monterat broderi eller i en produkt där broderiet ingår som detalj. Du kan göra en tavla, men också välja att brodera på en väska, kudde eller på kläder.

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du...

Känna till några av de vanligaste broderistygnen, t.ex korsstygn, stjälkstygn, plattsöm och förstygn.
Kunna följa ett färdigt broderimönster eller brodera fritt efter en egen idé.
Visa upp ett färdigt, monterat broderi eller en produkt där broderiet ingår som detalj.
Ha fyllt i planerings- och utvärderingslappen och satt in den i klassens pärm.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9