👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CSR

Skapad 2019-09-18 10:33 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Företagsekonomi
Vi människor har, bland annat med hjälp av energin i kol och olja, kraft att påverka jorden i en så stor omfattning att vi riskerar vårt eget välstånd. Vi tränger bort många arter, äter upp ett antal andra och släpper ut ämnen som inget levande kan bryta ner. Det finns behov att hitta lösningar som täcker våra mänskliga behov och önskemål genom ett smartare samarbete med naturen. Det finns även ett enormt sug efter hållbara produkter och tjänster. I takt med att kunskapen om våra globala utmaningar ökar så vill allt fler människor bidra till en bättre värld - varje dag i små och stora beslut. I detta moment ska du fördjupa dina kunskaper om CSR.

Innehåll

Planering CSR

18/9   Se filmen "Hållbar Stad"  Gruppdiskussion kring hur vi kan minska Borlänges ekologiska fotavtryck inom en 10-årsperiod.

 20/9  Föreläsning om "Hållbara innovationer" i aulan

25/9   Ev. föreläsning om hållbarhet

 27/9  Se filmen "Hotet från havet". Diskussioner kring filmens innehåll

 2/10  Eget arbete med uppgiften

 4/10  Se filmen "Freightened - Sjöfartens verkliga pris"

 9/10  Se filmen "Klimatresan Ghanas elektroniksoptipp"

11/10  Se filmen "Delandendets ekonomi"

16/10  Eget arbete

18/10  Inlämning av det egna arbetet om CSR

OBS! Detta är en grovplanering och ändringar kan ske under tid.

Uppgifter

  • Företags samhällsansvar CSR

Matriser

För
Företagens samhällsansvar - CSR

Omdöme E
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor...
Omdöme C
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor...
Omdöme A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor... samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.