👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler

Skapad 2019-09-18 10:43 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Grundskola 4 Kemi
I det här arbetsområdet lär du dig om; atomer och molekyler, de tre formerna alla ämnen kan finnas i samt när och hur ett ämne byter form.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning.
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier.

Bedömning - vad och hur

 • Delta i diskussioner och samtal och föra dessa framåt.
 • Söka information från olika källor och föra resonemang kring dessa.
 • Använda informationen i diskussioner, skapa texter och andra framställningar.
 • Genomföra enkla undersökningar.
 • Använda utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra resultat och förbättra undersökningar.
 • Dokumentera med text och bild.
 • Visa grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp.
 • Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter. 

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner/samtal.
 • Arbete enskilt och i grupp.
 • Filmer
 • Undersökningar
 • Dokumentation i text och bild.
 • Söka information i olika källor. 
 • Skapa texter och andra framställningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6