👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dynamitkubb

Skapad 2019-09-18 12:41 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Rastaktivitet Tema - Vilda västern En variant av kubbstafett med dynamit som kastpinnar.

Innehåll

Deltagarna delas in i två lag som ställer upp sig på led bakom en startlinje. Framför varje lag, en liten bit ifrån startlinjen, ställs en rad med fem kubbar upp på en sträcka på ca 5 meter. Kubbarna ska stå med jämt mellanrum ifrån varandra med riktning från lagen. Längst bort från lagen, i mitten ställs kungen upp. Runt varje kubb kan man rita en ring, det underlättar när man sedan ska ställa tillbaka kubbarna på rätt plats.

 

Varje lag får en kastpinne. När starten går ska den som står först i ledet kasta pinnen med ett korrekt kubbkast och försöka pricka den närmaste kubben.Den som kastat måste sedan hämta pinnen och lämna den till den som står som nummer två och sedan ställa sig sist i ledet. Person nummer två gör samma sak och så vidare. Om man lyckas pricka kubben så att den välter får laget flytta fram till den plats där kubben stod och försöka sig på att välta nästa och så vidare tills alla kubbar ligger ner. Det lag som välter kungen har vunnit.

 

Varje lag som måste fälla sina kubbar i rätt ordning, fäller man i fel ordning ställs den felaktiga kubben upp igen. Skulle man råka fälla motståndarnas så är den kubben fälld.

 

Syftet med aktiviteten är att eleverna ska träna på att bedöma avstånd samt avväga hur hårt man behöver ska kasta.

Eleverna tränar även på samarbete samt att följa regler i leken där eleverna får tänka säkerhet och hänsyn i samspelet inom och mellan lagen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -