👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 9 - Capítulo 1

Skapad 2019-09-18 12:43 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Qué han hecho en el verano?

Innehåll

I det första arbetsområdet för spanska i årskurs 9 kommer vi att repetera det vi lärde oss i årskurs 8 om perfekt samt lära oss många nya ord. 

Vi kommer att arbeta med Vale 9, Övningsmästaren och övningar som läggs ut på Classroom. 

Arbetsområdet avslutas med en bedömningsuppgigft i muntlig interaktion, som vi kommer att träna på innan bedömningstillfället. 

Bildresultat för preterito perfecto

 

Ord från kapitel 1: https://quizlet.com/314126678/vale-9-cap-1-flash-cards/

Fraser från kapitel 1: https://quizlet.com/421924574/vale-9-capitulo-11-frases-flash-cards/ 

Kommentarer i stil med "Qué bien, qué mal" etc.: https://quizlet.com/421945286/comentarios-flash-cards/ 

Matriser

M2
Hablar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och ord
Du visar ännu inte att du kan berätta om en person så att en spansktalande person förstår.
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar när du berättar om en person och behärskar dessa ganska väl.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda fraser och meningar när du berättar om en person. Du försöker bygga ut dina meningar.
Du visar att du med säkerhet kan berätta om en person. Du bygger ut dina meningar. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen. Du gör ännu inga förbättringar i ditt språk.
Du berättar om en person där du försöker använda passande verb i olika tempus. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter. Du kan göra enstaka enkla förbättringar i ditt språk.
Du kan berätta om en person och använder passande verb i olika tempus. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt. Du gör enkla förbättringar i ditt språk.
Du kan berätta om en person och använder passande verb i olika tempus med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt och relativt varierat. Du göra enkla förbättringar i ditt språk. Du anpassar språket i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Uttal, intonation och flyt
Ditt uttal och din intonation försvårar förståelsen.
Ditt uttal är bra även om det innhåller några fel. Din intonation är godtagbar och du är på väg att få flyt i ditt språk.
Du är på god väg att behärska de spanska uttalsreglerna. Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäller uttal och intonation. Du har ett bra flyt.
Stategier
Du vet inte vad du ska göra om du kommer av dig, eller du pratar på svenska eller engelska.
Du kan använda någon strategi om du kommer av dig.
Du kan använda några olika strategier om du kommer av dig.
Du kan använda flera olika strategier om du kommer av dig.