👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulleinspierad utomhusverksamhet

Skapad 2019-09-18 12:45 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Mulleverksamhet - en inledning för de yngsta barnen

Innehåll

Eftersom förskolan Logården är en Mulleförskola som fokuserar en stor del av sin verksamhet på utomhusvistelse och strävan att barnen tidigt ska skapa en positiv kontakt med naturen, vill vi även introducera konceptet till våra minsta barn. Genom planerade samt även spontana besök i naturen, skogsutflykter, små uppdrag och en gemensam upptäckarglädje vill vi gärna framhäva och öka barnens tidiga intresse för naturens fenomen, kretslopp, vår närmiljö och djur- samt växtlivet. Utomhusverksamhet ska ge gemensam glädje, upplevelse och främja hälsan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18