👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan, Matematik - Favorit 1A, åk 1

Skapad 2019-09-18 14:34 i Årstaskolan Uppsala
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer främst genom att arbeta i vår grundbok, Favorit matematik 1A. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Konkretiserade mål i undervisningen

Vi kommer att lära oss:

 • naturliga tal 0-12
 • att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal
 • att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12
 • tallinjen
 • att ramsräkna framåt och bakåt 0-20
 • addition och subtraktion
 • tiokompisarna
 • räkna med pengar 0-20
 • geometriska mönster och att arbeta med tangram
 • att göra och samtala om stapeldiagram
 • talmönster
 • att göra räkneberättelser
 • att formulera matematiska uttryck
 • enkla bråk
 • att rita av enkla figurer från rutsystem
 • matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med

 

Så här kommer undervisningen att se ut

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • resonera runt begrepp samt befästa dem
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp
 • titta på UR:s serie "Mattelandet"

 

Så här kommer eleverna att bedömas

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • visa vad du kan enskilt och i pararbete
 • visa vad du kan i arbetsboken
 • genomföra diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3