👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden och fältstudier 05_2

Skapad 2019-09-18 14:37 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
En fältstudie om trygga/otrygga platser
Grundskola 8 Geografi
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om stadsplanering och ta reda på hur städer är uppbyggda. Vi diskuterar vilka problem som kan uppstå i världens största städer. Du kommer även att få genomföra en geografisk fältstudie i grupp i Lunds kommun. Tillsammans undersöker ni vilka risker det finns på platsen samt hur platsen kan göras med hållbar. Ni använder er av olika typer av kartor och sammanställer sedan ert resultat. Slutligen skriver ni en egen utvärdering.

Innehåll

 

Mål och innehåll:

 • Förstå hur olika städer är uppbyggda
 • Planera och genomföra en fältstudie 
 • Ge förslag på hur platsen kan förbättras och göras mer hållbar

Arbetssätt:

 • Genomgång kring geografisk fältstudie och hållbar utveckling i staden
 • Planering och utförandet av fältstudie i grupp
 • Presentation av resultat i grupp
 • Utvärdering av fältstudien (enskilt)

Bedömning:

 • Gruppredovisning fältstudie
 • Enskild utvärdering av fältstudien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi år 8

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier
Bedöms i fältstudie samt enskild utvärdering
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonera om hållbarhet
Bedöms i fältstudie samt enskild utvärdering
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.